کسب عنوان پژوهشگر برتر گروه مهندسی کامپیوتر توسط آقای دکتر محمدحسین سیگاری

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۰۸ افتخارات گروه مهندسی کامپیوتر
تعداد بازدید:۲۰۲
کسب عنوان پژوهشگر برتر گروه مهندسی کامپیوتر توسط آقای دکتر محمدحسین سیگاری

کسب عنوان پژوهشگر برتر گروه مهندسی کامپیوتر توسط آقای دکتر محمدحسین سیگاری