کسب عنوان گروه برتر در برگزاری سخنرانی ها و نمایشگاه هفته پژوهش توسط گروه مهندسی کامپیوتر

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۰۸ افتخارات گروه مهندسی کامپیوتر
تعداد بازدید:۲۰۲
کسب عنوان گروه برتر در برگزاری سخنرانی ها و نمایشگاه هفته پژوهش توسط گروه مهندسی کامپیوتر

کسب عنوان گروه برتر در برگزاری سخنرانی ها و نمایشگاه هفته پژوهش توسط گروه مهندسی کامپیوتر