کسب جایزه دکتر کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان توسط آقای دکتر مهدی چم پور

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۰۹ افتخارات گروه مهندسی کامپیوتر
تعداد بازدید:۸۷
کسب جایزه دکتر کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان توسط آقای دکتر مهدی چم پور

کسب جایزه دکتر کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان توسط آقای دکتر مهدی چم پور