کسب جایزه دکتر کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان توسط آقای دکتر مهدی چم پور

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۰۹ افتخارات گروه مهندسی کامپیوتر
تعداد بازدید:۴۷۷
کسب جایزه دکتر کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان توسط آقای دکتر مهدی چم پور

کسب جایزه دکتر کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان توسط آقای دکتر مهدی چم پور