کسب عنوان پژوهشگر برتر گروه مهندسی کامپیوتر توسط آقای دکتر مهدی چم پور

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۱۰ افتخارات گروه مهندسی کامپیوتر
تعداد بازدید:۵۴۲
 کسب عنوان پژوهشگر برتر گروه مهندسی کامپیوتر توسط آقای دکتر مهدی چم پور

کسب عنوان پژوهشگر برتر گروه مهندسی کامپیوتر توسط آقای دکتر مهدی چم پور