کسب عنوان گروه برتر در برگزاری سخنرانی ها و نمایشگاه هفته پژوهش توسط گروه مهندسی کامپیوتر

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۱۰ افتخارات گروه مهندسی کامپیوتر
تعداد بازدید:۴۲۲
کسب عنوان گروه برتر در برگزاری سخنرانی ها و نمایشگاه هفته پژوهش توسط گروه مهندسی کامپیوتر

کسب عنوان گروه برتر در برگزاری سخنرانی ها و نمایشگاه هفته پژوهش توسط گروه مهندسی کامپیوتر