چاپ مقاله آقای دکتر منتظرالقائم در نشریه برتر “IEEE Internet of Things Journal” با ضریب تاثیر ۹٫۵۱۵ به چاپ رسید. نشریه مذکور جزو ۱٫۵ درصد برتر حوزه علوم کامپیوتر است.

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۱۱ افتخارات گروه مهندسی کامپیوتر
تعداد بازدید:۵۹۶
چاپ مقاله آقای دکتر منتظرالقائم در نشریه برتر “IEEE Internet of Things Journal” با ضریب تاثیر ۹٫۵۱۵ به چاپ رسید. نشریه مذکور جزو ۱٫۵ درصد برتر حوزه علوم کامپیوتر است.

چاپ مقاله آقای دکتر منتظرالقائم در نشریه برتر “IEEE Internet of Things Journal” با ضریب تاثیر ۹٫۵۱۵ به چاپ رسید. نشریه مذکور جزو ۱٫۵ درصد برتر حوزه علوم کامپیوتر است.