انتصاب آقای دکتر عیسی نجفی به عنوان معاون اداره پست مرکزی ایران

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۰۶ افتخارات گروه مهندسی کامپیوتر
تعداد بازدید:۱۲۰
 انتصاب آقای دکتر عیسی نجفی به عنوان معاون اداره پست مرکزی ایران

انتصاب آقای دکتر عیسی نجفی به عنوان معاون اداره پست مرکزی ایران