کسب عنوان استاد برتر آموزشی دانشگاه توسط آقای دکتر محمدحسین سیگاری

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۰۶ افتخارات گروه مهندسی کامپیوتر
تعداد بازدید:۴۴۰
کسب عنوان استاد برتر آموزشی دانشگاه توسط آقای دکتر محمدحسین سیگاری

کسب عنوان استاد برتر آموزشی دانشگاه توسط آقای دکتر محمدحسین سیگاری