اخبار

لیست دانشجویان پرتلاش آموزشی

دانشجویان پرتلاش، دانشجویانی هستند که معدل آخرین ترم آنها نسبت به معدل کل شان بیشترین رشد را نسبت به سایر دانشجویان داشته است. شاید برخی از این دانشجویان معدل کل آنها کم باشد

ادامه مطلب