مدیر گروه

 

آقای دکتر مهدی صادقی زاده

دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: شبکه های حسگر بیسیم، سیستمهای تشخیص نفوذ، محاسبات کوانتومی، یادگیری ماشین

وب سایت: www.Sadeghizadeh.ir ، https://profile.qiet.ac.ir/Sadeghizadeh 

دروس تدریس شده: مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل، طراحی الگوریتم ها، پایگاه داده ها، طراحی زبانهای برنامه سازی، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی، شبکه های کامپیوتری.

 

شماره تماس: ۳۹۷-۴۷۰۱۷-۰۵۱

ایمیل: m.sadeghizadeh[at]qiet.ac.ir

____________________________________________________________________________
 

مدیران سابق گروه مهندسی کامپیوتر:

خانم دکتر زهرا اسکندری ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱
آقای دکتر محمدحسین سیگاری ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹

آقای مهندس محمود سلطانی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷

آقای دکتر عیسی نجفی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳

آقای مهندس محمود سلطانی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

آقای مهندس مهدی صادقی زاده

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰

آقای مهندس سید حسین غفاریان

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹