پروژه کارشناسی

زمان بندی انتخاب پروژه و عنوان آن

عنوان فعالیت مهلت انجام
انتخاب پروژه انتخاب واحد / حذف و اضافه
انتخاب استاد راهنما و عنوان پروژه به صورت اختیاری حداکثر تا سه هفته بعد از شروع ترم (در ترم تابستان حداکثر سه هفته بعد از پایان امتحانات) دانشجو می بایست با هماهنگی استاد راهنما، عنوان پروژه را انتخاب کرده و درخواست خود را در سامانه گلستان ثبت و تایید نماید.
انتخاب استاد راهنما و عنوان پروژه توسط گروه تا پایان هفته ششم توسط گروه برای دانشجو استاد تعیین می شود، دانشجو موظف است تا هفته هشتم درخواست خود را در سامانه گلستان ثبت و تایید نماید.

 

———————————————————————–

 

سایر موارد لازم برای پروژه