کارآموزی

دانشجویان گرامی که مایلند درس کارآموزی را انتخاب نمایند، به نکات زیر توجه داشته باشند:

  • پیش نیاز درس کارآموزی، درس «شیوه پژوهش و ارائه» است.
  • گذراندن حداقل ۸۰ واحد برای اخذ کارآموزی الزامی است.
  • مدت زمان انجام کارآموزی ۲۴۰ ساعت می باشد.
  • پیشنهاد می شود کارآموزی در تابستان اخذ شود.
  • در ترم تابستانی که کارآموزی اخذ می شود، امکان اخذ درس به صورت میهمان در دانشگاه های دیگر وجود ندارد و درس کارآموزی حذف می شود. این موضوع مستقل از محل انجام کارآموزی است. یعنی دانشجو می تواند در هر شهر دلخواه کارآموزی را انجام دهد.
  • در صورت اخذ کارآموزی در نیمسال اول یا دوم تحصیلی، حداکثر تعداد واحدهای دانشجو بیشتر از ۱۶ واحد نشود.
  • قبل از انتخاب شرکت یا سازمانی که قصد گذراندن کارآموزی در آن را دارید، حتما با مدیر گروه یا استاد مشاور تحصیلی مشورت نمایید.
  • در ابتدای دوره و همچنین در طول انجام کارآموزی، حتما با استاد کارآموزی خود در تماس باشید.
  • تا زمانی که دانشجو فرم های مربوط به پایان کارآموزی را به دفتر ارتباط با صنعت تحویل ندهد، امکان درج نمره توسط استاد نیست و از نظر دانشگاه کارآموزی پایان نیافته است. بنابراین در صورت اهمال در پیگیری این موضوع و عدم پایان کارآموزی، دانشجو موظف است مجددا درس کارآموزی را اخذ نماید.

برای اطلاعات بیشتر، به پیوندهای زیر مراجعه نمایید: