فارغ التحصیلان

کانال فارغ التحصیلان: QIETcomputer_graduate@

فارغ التحیلان برتر گروه مهندسی کامپیوتر (با معدل بالاتر از ۱۷)

رتبه

نام خانوادگی و نام

ترم ورود

معدل کل

۱

اسدی نویدرضا

۱۳۹۳

۱۸٫۵۸

۲

زاهدی سالانقوچ فائزه

۱۳۹۳

۱۸٫۴۵

۳

عبیری فاطمه

۱۳۸۶

۱۸٫۰۷

۴

حسن پورکلیدسر مهیار

۱۳۹۱

۱۸٫۰۵

۵

پهلوانی سمانه

۱۳۹۰

۱۷٫۶۸

۵

رنجبر دیوکتی محمدرضا

۱۳۹۱

۱۷٫۶۸

۷

کاهانی مهدی

۱۳۸۹

۱۷٫۶۰

۸

سجادی سیدمیثم

۱۳۹۲

۱۷٫۴۸

۹

ایوازه اسما

۱۳۸۷

۱۷٫۴۶

۱۰

فیروزیان ایمان

۱۳۸۶

۱۷٫۴۳

۱۰

دولخانی الهام

۱۳۸۸

۱۷٫۴۳

۱۲

مغربی یامی کبری

۱۳۹۳

۱۷٫۳۱

۱۳

رسولی عاطفه سادات

۱۳۹۳

۱۷٫۲۶

۱۴

مرتضی زاده جاغرق ایمان

۱۳۸۶

۱۷٫۲۳

۱۵

امیری شیراز عادله

۱۳۸۶

۱۷٫۲۲

۱۵

درخشانی فاردقی محسن

۱۳۸۷

۱۷٫۲۲

۱۷

رحمتی علی

۱۳۹۱

۱۷٫۰۸

۱۸

عباسی سعید

۱۳۸۸

۱۷٫۰۲

۱۹

خمسه شهربانو

۱۳۹۱

۱۷٫۰۱

۱۹

شهبازی زینب

۱۳۸۶

۱۷٫۰۱

۲۱

بدراق نژاد سمیه

۱۳۸۹

۱۷٫۰۰